Giao dịch T+0: Chờ đến bao giờ?

shape image

Giao dịch T+0: Chờ đến bao giờ?


Ngày 29/8/2022, nhà đầu tư chứng khoán đã chính thức được giao dịch T+2,5 (tiền hoặc cổ phiếu sẽ về tài khoản nhà đầu tư vào phiên chiều của ngày giao dịch thứ 2 tính từ ngày thực hiện mua bán). 
Đây được xem là một bước tiến lớn của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sau hơn 20 năm vận hành. Việc rút ngắn chu kỳ thanh toán sẽ góp phần vào việc tăng thanh khoản, cũng như tăng mức độ hấp dẫn cho thị trường chứng khoán. 
Nhà đầu tư cũng sẽ chủ động hơn trong chiến lược đầu tư, như có thể kịp thời hiện thực hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu thiệt hại tùy theo diễn biến của thị trường.

Giao dịch T0 là một kỹ thuật giao dịch chứng khoán trong ngày, được áp dụng khi nhà đầu tư bắt đầu đặt lệnh mua hoặc bán cổ phiếu thành công với một mức giá xác định nào đó. 
Giao dịch T0 được áp dụng khi thị trường giá cổ phiếu biến động mạnh hoặc có thông tin nào đó chắc chắn là giá cổ phiếu giảm mạnh trong thời gian tới. 
Hồng Kông - Trung Quốc, Hàn Quốc giống như hầu hết các TTCK ở các nền kinh tế phát triển, đã giao dịch T+0 từ lâu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá tiềm năng, hấp dẫn.
Nếu áp dụng T+0, thanh khoản có thể tăng mạnh, quy mô của thị trường cũng lớn dần, đây là một trong những điều kiện cần thiết để tính đến việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đăng nhận xét

© ck.id.vn | ID VPS: Q339 - Nguyễn Vinh Bình - BinhMyco | CK.ID.VN | ID Chứng khoán Việt Nam